Боду СОД надеждният партньор в инкасо услугите

Всяка съвременна компания се нуждае от надежден партньор, на който да повери изпълнението на част от фирмените си задачи. В динамичното бизнес ежедневие все повече компании прибягват до използването на инкасо услуги или услуги, свързани с обработката на парични средства. Важно е да се намери отговорна фирма партньор, която с действията си да гарантира качествено изпълнение на поставените задачи. На пазара има множество фирми предлагащи подобен род услуги, но малко са тези, които гарантират качествено изпълнение. Пример за фирма с добра и заслужена пазара репутация е Боду СОД. Тя разполага с екип от професионалисти и предлага гъвкави условия, съобразени с нуждите на конкретния клиент.

В портфолиото на Боду са включени услугите ескорт и превоз на пари и ценни товари. Ескортът се осъществява на на територията на цяла България и от сътрудници по охрана със специализирани знания в областта. Екипът се състои от хора с опит при опазването на ред и сигурността при екстремни условия. По време на осъществяване на услугата ескорт дейността се следи в реално време от дежурен център с помощта на радио и GPS връзка.

Най-важната задача при превоза на пари и ценни товари е осигуряване на тяхната сигурност. Ето защо Боду СОД използва специални бронирани автомобили, ръководени от оперативен дежурен център. За да е максимална степента на обезопасеност, се използва дублирана мрежа от маршрути, съгласувана с Национална полиция. Всички тези предпазни мерки гарантират безпроблемното пристигане на пратката на уреченото място.

На всички свои бъдещи и настоящи клиенти Боду СОД предлага услугата обработка на парични средства. Дейността се осъществява в следните направления: внасяне на суми по сметки на възложителя, преброяване на парични средства, изготвяне на дневни и месечни отчети за паричен поток, обединяване и /или разделяне на касовите, захранване на обекти на възложителя с монети, обработка и замяна на монети за банкноти и обратно.

Боду СОД винаги мисли за нуждите на клиента и неговия комфорт. Ето защо всички клиенти на фирмата могат да се възползват от безплатно използване на трезори за съхранение на пари и ценности. Трезорите на Боду СОД се отличават с високо ниво на сигурност и дискретност.

И за да бъде цикълът от парични услуги пълен, фирмата се занимава и с обслужване на банкомати. Непрекъснат мониторинг на състоянието им, отстраняване на повреди и профилактика, зареждане с парични средства, консумативи и ревизии са част от извършваните услуги. При тяхното осъществяване Боду СОД си служи с екип от сертифицирани професионалисти, преминали специално обучение за работа с ATM устройства.

За да си осигурите надежден партньор и високо качество на извършваните услуги, се обърнете към фирма Боду СОД. Вярната защита за Вашите пари и ценности.